DriftStatus: 91.199.63.35

Nedan visas upptiden för servern 91.199.63.35. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 91.199.63.35 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 91.199.63.35 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder