DriftStatus: 84.234.251.134

Nedan visas upptiden för servern 84.234.251.134. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 84.234.251.134 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 84.234.251.134 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-17 02:27:46       2012-07-17 02:27:48   2 s.