DriftStatus: 81.170.132.6

Nedan visas upptiden för servern 81.170.132.6. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 81.170.132.6 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 81.170.132.6 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:58:32       2013-07-06 21:23:12   116659480 s.