DriftStatus: 193.90.237.216

Nedan visas upptiden för servern 193.90.237.216. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.90.237.216 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.90.237.216 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:55:29       2013-08-08 19:06:09   119502640 s.